preloader image

Mimari

Çeşme Villa

Rol

Mimari

Başlangıç

08 Haziran 2020

Teslim

15 Mart 2021

01.-

Proje ve Konsept

Proje ve Konsept

1.1 Ön Çalıșma
Projelendirilecek mahalde yapılacak keșif ve rölöve sonrasında, 2d mekân organizasyon planı hazırlanması ( proje gereklilikleri belirlenerek) ve 2d tefrișli oturum planlaması yapılmasını kapsamaktadır.

1.2 Konsept Proje
Mekan organizasyonu ve oturum planlarının onaylanmasının ardından konsept proje çalıșması yapılır. Bu çalıșmada mekânın tarzı, renk ve doku tasarımları 3d görseller ile desteklenerek olușturulur. Hareketli ve sabit mobilyalar, tavan ve duvar tasarımlarının net bir șekilde görüldüğü çalıșma sonrası uygulama projesine geçilmektedir.

1.3 Uygulama Projesi
Onaylanmıș 2d,3d ve konsept projeleri sonrası, aydınlatma, elektrik, tesisat ve mekanik projelerin olușturulması, haraketli ve sabit özel imalat mobilya ve elemanların detay, bina cephe, peyzaj, girișalanları çizimleri çalıșmaları yapılmaktadır.

02.-

İȘ AKIȘ PROGRAMI

İȘ AKIȘ PROGRAMI

Rölöve ve Keșif
İșlev hakkında Toplantı
Ön Çalıșma
Değerlendirme Toplantısı
Konsept Proje Sunumu
Değerlendirme Toplantısı
Uygulama Projesi Olușturulması
Revizeler sonrası, İmalat Kalemleri ve Kesin Maliyet Hesaplamarının
İșverene İletilmesi
Teklif Onayı, Saha Uygulaması Bașlangıcı
Kaba , İnce ve Mobilya gibi kalemlerin
imalat, temin ve montajından olușan șantiye safhası
Șantiye Bitiși
Mekanın ișlevi bağlamında devreye alınması için ișverene teslim edilmesi

Fikirlerinizi gerçekleştiriyoruz.

Bizimle iletişime geç.